Dei enkelte laga

Bjerkreim:

Bjerkreim Rekneskapskontor AS

Nesjane, 4389 VIKESÅ


E-mail: post@bras.no


Tlf. 51 45 21 88 - Fax 51 45 21 58


Vi er 6 tilsette og har ansvaret for rundt 180 landbruksrekneskap og 50 andre næringsdrivande.

Sola:

Sola Regnskap SA

Besøksadresse: Sandevn. 32, SOLA
Postaddresse: Postboks 135, 4097 SOLA
Email: srl@solaregnskap.no

Tlf. 51 71 99 30

Vi er 10 tilsette, blei etablert i 1954 og har ansvaret for ca 250 bønder og ca 150 små og mellomstore bedrifter.

Stavanger/Randaberg/Kvitsøy/Gjesdal:

Gjesdal:

Tveit Regnskap AS, avd. Gjesdal

Krambugata 15, 4330 Ålgård

Vi er 8 tilsette, blei etablert i 1969 og har ansvaret for ca 100 landbruksregnskap og 180 andre små -og mellomstore bedrifter.

 

Stavanger/Randaberg/Kvitsøy

Sparebank 1 SR-Bank Forretningspartner AS, avd Sola.

Besøksadresse: Soltunvegen 1, 4050 Sola

Postadresse: Postboks 250, 4068 Stavanger

 

Vi er 5 tilsette, blei etablert i 2007og har ansvaret for ca 90 landbruksregnskap og 100 andre små -og mellomstore bedrifter.

 


Email: post@tveit.no
Heimeside: www.tveit.no
Tlf. 476 61 000

 

Dalane:

Lund Regnskapskontor AS

Sirdalsveien 38, 4376 HELLELAND


E-mail: post@lundregnskap.no
Heimeside: www.lundregnskap.no
Tlf. 51 40 24 00

Vi er 9 tilsette, blei etablert i 1954 og har ansvaret for ca 350 bønder og ca 200 andre større eller mindre bedrifter

Klepp/Bryne:

Jæren Rekneskapslag SA

Postvegen 209, 4353 KLEPPE STASJON

E-mail: klepp@grl.no
Heimeside: www.kleppgrl.no

Tlf. 51 78 69 90 - Fax 51 78 69 91

 

Vi er 27 tilsette og har ansvaret for ca 550 gardbrukarar og 150 andre små og mellomstore bedrifter.

Sandnes:

HG-Regnskap Sandnes SA

Hoveveien 46, 4306 SANDNES

Email: hg@hgregnskap.no
Heimeside: www.hgregnskap.no
Tlf. 51 68 62 00

 

Vi er 14 ansatte, ble etablert i 1958 og har ansvaret for ca 650 små og mellomstore bedrifter.

Hå:

Hå Rekneskapslag SA

Jadarvegen 26C, 4365 NÆRBØ


E-mail: post@hgrl.no
Heimeside: www.hgrl.no
Tlf. 51 79 97 50

 

Vi er 22 tilsette. Hå Rekneskapslag blei etablert i 1965, og fusjonert med Nærbø Rekneskapslag i 2016. Vi har ansvaret for ca 900 små og mellomstore bedrifter.