Dei enkelte laga

Bjerkreim:

Bjerkreim Rekneskapskontor AS

Nesjane, 4389 VIKESÅ


E-mail: post@bras.no


Tlf. 51 45 21 88 - Fax 51 45 21 58


Vi er 6 tilsette og har ansvaret for rundt 180 landbruksrekneskap og 50 andre næringsdrivande.

Sola:

Sola Regnskap SA

Besøksadresse: Sandevn. 32, SOLA
Postaddresse: Postboks 135, 4097 SOLA
Email: srl@solaregnskap.no

Tlf. 51 71 99 30

Vi er 10 tilsette, blei etablert i 1954 og har ansvaret for ca 250 bønder og ca 150 små og mellomstore bedrifter.

Stavanger/Randaberg/Kvitsøy/Gjesdal:

Tveit Regnskap Stavanger AS

Gartnerveien 41, 4016 STAVANGER


Email: post@njr.no
Heimeside: www.njr.no
Tlf. 51 90 69 10 - Fax 51 90 69 11

 

Vi er 4 tilsette, blei etablert i 2009 og har ansvaret for ca 200 små og mellomstore bedrifter.

Lund/Egersund:

Lund Rekneskapskontor AS

Sirdalsveien 38, 4376 HELLELAND


E-mail: post@lundregnskap.no
Heimeside: www.lundregnskap.no
Tlf. 51 40 24 00

Vi er 11 tilsette, blei etablert i 1954 og har ansvaret for ca 370 bønder og ca 200 andre større eller mindre bedrifter

Klepp/Bryne:

Jæren Rekneskapslag SA

Postvegen 209, 4353 KLEPPE STASJON

E-mail: klepp@grl.no
Heimeside: www.kleppgrl.no

Tlf. 51 78 69 90 - Fax 51 78 69 91

 

Vi er 27 tilsette og har ansvaret for ca 550 gardbrukarar og 150 andre små og mellomstore bedrifter.

Sandnes:

HG-Regnskap Sandnes SA

Hoveveien 46, 4306 SANDNES

Email: hg@hgregnskap.no
Heimeside: www.hgregnskap.no
Tlf. 51 68 62 00

 

Vi er 14 ansatte, ble etablert i 1958 og har ansvaret for ca 650 små og mellomstore bedrifter.

Hå:

Hå Rekneskapslag SA

Jadarvegen 26C, 4365 NÆRBØ


E-mail: haa@hgrl.no
Heimeside: www.hgrl.no
Tlf. 51 79 97 50


Vi er 22 tilsette. Hå Rekneskapslag blei etablert i 1965, og fusjonert med Nærbø Rekneskapslag i 2016. Vi har ansvaret for ca 900 små og mellomstore bedrifter.