10 rekneskapslag som dekkjer Sør-Rogaland
frå Kvitsøy og sørover

Vi utfører

 • rekneskap
 • lønn
 • fakturering
 • årsoppgjør
 • budsjettering
 • utvida rådgjevningstenester
 • og er spesialister på rekneskap for landbruk.

Vårt mål er å kunne hjelpe til med alle kontor-tenestene som kundane ønskjer å få dekka, som t.d.:

 • rekneskap for drift og skatt
 • årsoppgjør for drift og skatt
 • nøkkeltall for landbruk, her får den enkelte sine tal sett opp mot tala for det enkelte kontor og opp mot tala for alle kontora på Jæren og Dalane
 • kontakt med likningskontor, bank og forsikringsselskap
 • budsjettering, plan for finansiering
 • råd ved eigarskifte
 • lønn med feriepengar, oppgjer på skatt og arbeidsgjevaravgift, lønns- og trekkoppgåver, statistikker og liknande
 • for AS, selskap og lag, hjelp til stifting, styremøte, styre, generalforsamling
 • taksering av gardsbruk
 • fakturering, skriving av brev

Når vi ikkje har nødvendig kompetanse sjølv, så formidlar vi kontakt og har kontakt med ønska kompetanse.

Vi er svært konkurranse dyktige på pris, spør oss!!!!!!
Våre kontorer har til saman ca 100 tilsette på heil- og deltid.