7 rekneskapslag som dekkjer Sør-Rogaland
frå Kvitsøy og sørover

Vi utfører

 • rekneskap
 • lønn
 • fakturering
 • årsoppgjør
 • budsjettering
 • utvida rådgjevningstenester
 • og er spesialister på rekneskap for landbruk.

Vårt mål er å kunne hjelpe til med alle kontor-tenestene som kundane ønskjer å få dekka, som t.d.:

 • rekneskap for drift og skatt
 • årsoppgjør for drift og skatt
 • nøkkeltall for landbruk, her får den enkelte sine tal sett opp mot tala for det enkelte kontor og opp mot tala for alle kontora på Jæren og Dalane
 • kontakt med likningskontor, bank og forsikringsselskap
 • budsjettering, plan for finansiering
 • råd ved eigarskifte
 • lønn med feriepengar, oppgjer på skatt og arbeidsgjevaravgift, lønns- og trekkoppgåver, statistikker og liknande
 • for AS, selskap og lag, hjelp til stifting, styremøte, styre, generalforsamling
 • taksering av gardsbruk
 • fakturering, skriving av brev

Når vi ikkje har nødvendig kompetanse sjølv, så formidlar vi kontakt og har kontakt med ønska kompetanse.


Vi er svært konkurranse dyktige på pris. Spør oss!!!!!!