Dei enkelte laga

Bjerkreim:

Bjerkreim Rekneskapskontor AS

Nesjane, 4389 VIKESÅ
E-mail: post@bras.no
Tlf. 514 52 188
Fax 51 45 21 58

Vi er 6 tilsette og har ansvaret for rundt 180 landbruksrekneskap og 50 andre næringsdrivande.

Hå:

Hå Rekneskapslag SA

Møllevn. 4, 4360 VARHAUG / Jadarvegen 26C, 4365 NÆRBØ
E-mail: haa@hgrl.no / naerbo@grl.no
Heimeside: www.hgrl.no
Tlf. 51 79 36 60 / 51 79 97 50

Vi er 22 tilsette basert på to kontor; ett på Varhaug og ett på Nærbø. Hå Rekneskapslag blei etablert i 1965, og fusjonert med Nærbø Rekneskapslag i 2016. Vi har ansvaret for ca 900 små og mellomstore bedrifter.

Stavanger/Randaberg/Kvitsøy:

Nord-Jæren Regnskap AS

Gartnerveien 41, 4016 STAVANGER
Email: post@njr.no
Heimeside: www.njr.no
Tlf. 519 06 910
Fax 51 90 69 11

Vi er 4 tilsette, blei etablert i 2009 og har ansvaret for ca 200 små og mellomstore bedrifter.

Time:

Time Rekneskapslag

Hognestadv. 86, 4344 BRYNE
E-mail: post@time-rekneskapslag.no
Heimeside: www.time-rekneskapslag.no
Tlf. 517 71 800
Fax 51 77 18 01

Vi er 10 tilsette og har ansvaret for ca. 360 bønder og 55 små og mellomstore bedrifter.

Gjesdal:

Gjesdal Regnskap AS

Besøksadresse: Krambugata 15, ÅLGÅRD
Postadresse: Postboks 166, 4339 ÅLGÅRD
E-mail: gjesdal@gjr.no
Heimeside: www.gjesdal-regnskap.no
Tlf. 516 15 400 Fax 51 61 54 01

Vi er 11 tilsette og har ansvaret for rundt 170 landbruksrekneskap og 140 andre næringsdrivande

Klepp:

Klepp Rekneskapslag SA

Postvegen 209, 4353 KLEPPE STASJON
E-mail: klepp@grl.no
Heimeside: www.kleppgrl.no

Tlf. 517 86 990
Fax 51 78 69 91

Vi er 27 tilsette og har ansvaret for ca 550 gardbrukarar og 150 andre små og mellomstore bedrifter.

Sandnes:

HG-REGNSKAP Sandnes SA

Hoveveien 46, 4306 SANDNES
Email: hg@hgregnskap.no
Heimeside: www.hgregnskap.no
Tlf. 516 86 200

Vi er 11 tilsette, blei etablert i 1958 og har ansvaret for ca 500 små og mellomstore bedrifter.

Sola:

Sola Regnskap SA

Beøksadresse: Sandevn. 32, SOLA
Postaddresse: Postboks 135, 4097 SOLA
Email: srl@solaregnskap.no
Tlf 517 19 930
Fax 51 71 99 31

Vi er 10 tilsette, blei etablert i 1954 og har ansvaret for ca 250 bønder og ca 150 små og mellomstore bedreifter.

Lund/Egersund:

Lund Rekneskapskontor AS

Sirdalsveien 38, 4376 HELLELAND
E-mail: post@lundregnskap.no
Heimeside: www.lundregnskap.no
Tlf. 514 02 400
Fax 51 40 24 01

Vi er 8 tilsette.